Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Những ván cờ của kỳ thủ xếp hạng Nhất khối 1 - Chung kết Cup TOTA 2022 - Phạm Đông Dương

Những ván cờ của kỳ thủ xếp hạng Nhất lứa tuổi Tiểu học - Chung kết Cup TOTA 2022 - Phạm Đông Dương Ván 1    Ván 2   Ván 3   Ván 4 Ván 5 Ván 6 Ván 7
Các bài đăng gần đây

Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT về Ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT về Ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 Link tải văn bản pdf:

Thông báo số 44/TB-BGDĐT về Kết quả Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA

Thông báo số 44/TB-BGDĐT về Kết quả Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Link tải văn bản pdf:

Thông báo số 567/TG-BGDĐT về Tổ chức Tổng kết Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA

Thông báo số 567/TG-BGDĐT về Tổ chức Tổng kết Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Link tải văn bản pdf:

Kế hoạch số 594/KH-BGDĐT về Tổ chức Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 - Cup TOTA

Kế hoạch số 594/KH-BGDĐT về Tổ chức Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 - Cup TOTA Link tải văn bản pdf: